Wat betekent ‘Sperto’?

Sperto is een woord uit het Esperanto en betekent belevenisDe lessen bij Sperto zijn ook een belevenis.

Er is gekozen voor een naam uit het Esperanto, omdat deze internationale (kunst)taal gemakkelijk te leren is en bovendien politiek-neutraal. Zo wil Sperto ook met haar cliënten omgaan. Sperto vindt het belangrijk om zoveel mogelijk mensen, in alle “kleuren”, “soorten” en “maten” in beweging te brengen en te houden, op weg naar meer vitaliteit. Bij de trainingen en coachingsgesprekken is de voertaal Nederlands.